Regulamentul concursului

ACS ATENA SPORT CLUB

AUTORIZATIE: CT/A2/00007/2006

CIF:18340625

SEDIU: CONSTANTA, STR. AVRAM IANCU NR.21

CONSTANTA

REGULAMENTUL CONCURSULUI AQUA CHALENGE

  Aqua Challenge este singurul maraton de înot din țară în ape deschise și presupune înotare unor distanțe ce pot ajunge pana la 5 km. Alte probe ale concursului sunt: probele de 200m, 500m pentru copii și adulți și probele de 1500m, 5000m, exclusive pentru adulți.

   Concursul este structurat în așa fel încât orice adult sau copil își poate alege o probă în care va concura. La edițiile trecute au participat foarte mulți sportivi din țară și străinătate, fiind un eveniment care promovează atât mișcarea în aer liber cât și orașul Constanța.

  Toți participanții vor primi din partea organizatorilor un kit de participare care va conține: căști personalizate pe culori în funcție de proba la care s-au înscris, cip electronic de cronometraj pentru acuratețea rezultatelor, tricouri personalizate și medalii de finisher (aceasta se va acorda la fiec[rui participant la terminarea probei). Startul se va da de pe malul mării din alergare pe probe distinct, concurenții vor întra în apă unde vor înota într-un perimetru dinainte stabilit și balizat corespunzător împreună cu ascociația salvamarilor din românia.Tot concursul va fi supravegheat de salvamari și asistat de o ambulanță.

  Câștigștorii probelor vor primi suplimentar cupe, premii în bani dar și alte premii din partea sponsorilor evenimentului și organizatorilor.

Amenajare traseu

Pentru amenajarea traseuluisi a zonelor adiacente se vor folosi garduri ,bariere, banda de delimitare, conuri, corturi, baneresi mesh-uri. Pentru implementare se vor folosi voluntari și antrenori din cadrul clubului

Vor fi amenajate zone specialesidistincte destinate participantilor, oficialilor, zona medicala, zona de refacere dupa efort si zona de revitalizare dar și balizajul mării (al perimetrului de concurs).Perimetrul de concurs va avea aproximativ 1500m, concurenții de la proba regină de 5000 m vor incojura acest perimetru de 3 ori, cei de la 1500 m, o singură dată.

Pentru probele de 500 m și 200 m balizajul se va face separat pe un traseu dus-întors de 250 m respective 100 m.

Pentru un plus de spectaculozitate, startul problor se dă de pe malul mării, în alergare pe o distanță de aproximativ 20-25 m, apoi concurenții intră în apă unde vor înota pe trasul specific probei la care s-au înscris.

Arbitraj

Arbitrajul competitieiva fi asigurat de delegati tehnici acreditati de Federatia Romana de Natație, iar cronometrajul de o firma specializată în domeniu care are în portofoliu multiple acțiuni de sport de masă cu mii de participanți.

Siguranță

Atat siguranta participantilor cat si a spectatorilor sau a membrilor comunitatii locale este foarte importanta pentru noi. Vom pune la dispoziția participantilor o echipă de de salvamari profesionisti care vor fi in permanentă alertă pe toată durata concursului și vor acoperi tot perimetrul de concurs. De asemenea , vom avea prezentă o ambulanță cu medic care va fi prezentă pe toată durata evenimentului.

Entertainment

Vom beneficia pe toată durata eveneminetului de prezența unui MC care va întreține participanții și va oferi informații suplimentare despre eveniment.Rolul lui va fi si unul tehnic deoarece va prezenta si informatii cu caracter tehnic pentru buna desfasurare a evenimentului.

Evenimentul are următoarele probe ,impartite in urmatoarelecategorii de varsta:

Proba de înot 5000 m masculin și feminin:

16-19 ani
20-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60 ani+
Open (clasament general în care se premiază cu bani primii 5 fete și băieți)

Proba de înot 1500 m masculin și feminin:

14-19 ani
20-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60 ani+
Open (clasament general în care se premiază cu bani primii 4 fete și băieți)

Proba de 500 m masculin și feminin

12-13 ani
14-19 ani
20-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60 ani+

Proba de 200 m masculin și feminin

7-8 ani
9-10 ani
11-12 ani

Premiile în bani se vor acorda dupa cum urmează:

Proba de 5000 m masculin și feminin:

Locul 1 – 600 lei

Locul 2 – 500 lei

Locul 3 – 400 lei

Locul 4 – 200 lei

Locul 5 – 100 lei

  TOTAL – 3600 LEI

Proba de 1500 m masculin și feminin:

Locul 1 – 500 lei

Locul 2 – 300 lei

Locul 3 – 200 lei

Locul 4 – 100 lei

  TOTAL – 2200 LEI

TOTAL – 5800 LEI

Reguli specifice pentru desfășurarea competiției

 • Este obligatoriu purtarea căștii primite în kit-ul de participare. Este permisa purtare altei căști sub aceasta;
 • Este obligatoriu purtarea cipului de concurs. Pierderea cipului în timpul cursei atrage descalificarea sportivului;
 • Dacă temperatura apei va fi sub 18°C este obligatorie purtarea costumului de neopren, intre 18-21°C purtarea costumului de neopren este opțională, iar peste 21°C este interzisă. Purtarea costumelor tip skin-suit (exclusiv textil) este permisă;
 • Temperatura apei va fi comunicată la ședința tehnică;
 • Startul și sosirea va fi de pe uscat, cronometrarea va începe și se va termina în momentul trecerii peste covorul de cronometraj;
 • În cazul în care unul dintre sportivi dorește asistență va trebui să se oprească și să ridice mâna;
 • Fiecare sportiv va trebui sa parcurgă întregul traseu format din geamanduri;
 • Traseul pentru fiecare probă va fi comunicat la ședința tehnică și poate fi modificat în funcție de condițiile meteorologice;

Respectarea securității și sãnãtãții în muncã

Toate activitatile din cadrul proiectului se vor realiza cu respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca.

Reguli pentru desfășurarea competițiilor în cazul sporturilor individuale în aer liber privind comabaterea SARS COV 2

 1. Măsuri cu caracter general– Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea unei competiții sportive asigură o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării normelor.– Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea competițiilor doar persoanele a căror prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuse unui potențial risc de infectare.– Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă pe parcursul întregii competiții sportive.
 2. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv

a) În pregătirea evenimentului:– asigurarea echipamentului de protecție (mască de protecție, mănuși) pentru întreg personalul implicat în organizarea competiției;– asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;– atenționarea în toate spațiile folosite de competitori prin anunțuri scrise/postere informative plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor și igiena respiratorie, practicarea responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;– la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea digitală a persoanelor implicate în desfășurarea competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, acest fapt se raportează către medicul coordonator al competiției respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunțarea imediată a direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București și a celorlalte autorități competente;– dotarea cu echipament de protecție (mănuși, halate, măști de protecție) a personalului medical angajat, a personalului de curățenie, a personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. (în cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosință), a personalului de securitate și pază etc.;– asigurarea dezinfecției periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) cu produse biocide avizate/autorizate în acest scop;– amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu dezinfectant, precum și a prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie);– pentru uscarea mâinilor se vor folosi șervețele de hârtie;– dezinfecția periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate/autorizate.

b) În timpul evenimentului:– toți participanții (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai presei, spectatori etc.) trebuie să fie supuși unui triaj observațional și trecuți pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică;– serviciul de prim ajutor și alte servicii medicale, inclusiv triajul competitorilor, trebuie să fie efectuate de către personal calificat;– asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanți prin depozitarea lor în saci biodegradabili amplasați în coșuri marcate vizibil cu inscripția „obiecte pentru dezinfecție“.

 1. Măsuri pentru participanții la eveniment

a) Înainte de evenimentToți participanții (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să își monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanțarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă există simptome specifice bolii.Sosirea participanților în locația unde va avea loc competiția sportivă trebuie să se facă astfel:– transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop și folosite exclusiv pentru participanți sau cu mașina individuală. Se vor respecta reglementările anexei nr. 2 „Măsuri și reguli care se impun a fi implementate pentru derularea operațiunilor de transport rutier de persoane, transport rutier de mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu șofer și transport alternativ, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“ la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății nr. 1.082/97/1.112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19;– pentru transportul intraurban este recomandată sosirea individuală a participanților cu mașina personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv;– este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a competiției, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcție de infrastructura locației, este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfășurare a competiției;– în cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afara localității unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând prevederile anexei nr. 3 „Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare“ la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă.

b) În timpul derulării și după derularea evenimentului– Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte articole personale între competitori, interzicerea folosirii saunei, evitarea contactului fizic – strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului).

c) Măsuri care trebuie respectate de reprezentanții presei– Toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanța socială de cel puțin 2 m.

 1. Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19Procedura de gestionare a cazurilor în care apare o suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 este stabilită prin legislația în vigoare.Se va amenaja în toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19. Spațiul trebuie să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiție orice persoană care prezintă simptome evidente de infecție respiratorie până la un consult de specialitate/testare/ evacuare.În cazul în care se constată simptome evidente de infecție respiratorie la o persoană care participă la competiție, se recomandă:

a) izolarea imediată și organizarea transportului individual al acesteia la domiciliu și contactarea medicului de familie;

b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta s-a aflat;

c) echipamentul de protecție al personalului de curățenie se colectează imediat după terminare în saci impermeabili, individuali;

d) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.

 1. Proceduri în eventualitatea apariției unui focar de infecție pe perioada competiției. Organizatorii competiției vor întrerupe competiția în cazul în care se descoperă cel puțin un caz de infecție, până la finalizarea anchetei epidemiologice. De asemenea, menționăm că se vor respecta măsurile propuse la autoritți la data desfășurării evenimentului.
BUY NOW